Монтаж залізобетонних виробів

Технологія монтажу збірних залізобетонних конструкцій

До ручних операцій відносяться:

Тривалість першої й останньої операції залежить від способу захоплення й конструкції загарбних пристосувань.

Більшість збірних залізобетонних конструкцій захоплюється за петлі, забиті в бетон. Для зменшення часу на стропування й зняття стропів на заводах-заготівниках петлі повинні заставлятися так, щоб гак вільно входив у петлю.

Більше раціональним є захоплення конструкції без петель. Прикладами такого захоплення можуть служити розглянуті вище напівавтоматичні захоплення для колон, кліщі для плит, напівавтоматичне захоплення для ферм і ін.

Техніка безпеки при виконанні зварювальних робіт:

а)   до роботи з електрозварювання стиків допускаються лише зварники, що пройшли спеціальний техмінімум і випробування, що здали, по нормах інспекції Котлонадзора;

б)   до початку електрозварювальних робіт варто перевірити справність всіх електрозварювальних апаратур, заземлення електрозварювальних апаратів і предметів, що зварюють, і надійність ізоляції проводок, що підводять струм від машин до розподільного щита й місць зварювання;

в)   під час роботи зварник повинен закривати особу щитком або шоломом з кольоровим захисним склом;

г)   щитки й шоломи необхідно виготовляти з фібри, шкіри, тонкої просоченої фанери й тому подібних жаростійких і неелектропровідних матеріалів;

д)   електрозварювачі повинні бути постачені гумовими чоботями для роботи в сирих місцях.

Огляд, випробування й відбраковування загарбних пристосувань і тросів варто робити систематично.

Лісу й подмости, застосовувані для монтажних робіт, повинні відповідати вимогам правил техніки безпеки.

Робітники-верхолази при провадженні робіт на висоті повинні бути забезпечені запобіжними поясами й нековзним взуттям.

Закладення стиків і інші роботи на висоті до 5,5 м (відчіплення загарбних пристосувань і т.п.) допускаються тільки з пересувних сходів-драбин, обгороджених нагорі.

При висоті більше 5,5 м повинні влаштовуватися тимчасові подмости.

Зняття загарбних пристосувань із установлених конструкцій допускається тільки після їхнього тимчасового закріплення.

При будівництві багатоповерхових споруджень загальбудівельні й спеціальні роботи, виконувані слідом за монтажем зборень залізобетонних конструкцій, можуть вироблятися на ділянці поверху (ярусу) тільки за умови виконання монтажних робіт на іншій ділянці.

При підйомі елементів вагою більше 0,5 т до них прикріплюються відтягнення з міцного прядив'яного каната або тонкого троса, використовувані для керування конструкціями під час підйому. До елементів, установлюваним у горизонтальному положенні (підкранові балки, ферми й т.п.), відтягнення кріпляться до обох кінців.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ПРОВЕДЕННІ МОНТАЖНИХ РОБІТ

При виконанні монтажу збірних залізобетонних конструкцій повинні дотримуватися чинні правила по техніці безпеки робіт.

Всі майстри, бригадири й робочі монтажники повинні пройти до початку робіт спеціальний інструктаж з питань організації й методів провадження робіт по монтажу збірних залізобетонних конструкцій з дотриманням правил техніки безпеки.

Провадження робіт по монтажу повинне здійснюватися під керівництвом бригадира, а при установці складних конструкцій під керівництвом майстра.

Всі сигнали крановикові й такелажникам повинні передаватися бригадиром або спеціально виділеним сигнальником.

До початку монтажних робіт повинні перевірятися справність і вантажопідйомність підйомно-транспортного й монтажного устаткування.

На всіх машинах після допуску їх до експлуатації інспекцією Котлонадзора повинні бути вивішені таблиці їхньої вантажопідйомності при різних вильотах стріли.

Загарбні пристосування перед початком робіт повинні бути випробувані подвійним навантаженням і повинні мати бірки із вказівкою вантажопідйомності.

Вони включають всі види робіт, вироблені при монтажі будинків (монтажного блоку):

а)   розвантаження конструкцій, що надходять на склад;

б)   укрупнювальне складання;

в)   підйом конструкцій і установка їх у проектне положення;

г)    тимчасове закріплення й вивірка конструкцій;

д)   пристрій і розбирання риштовання;

е)   зварювання закладних деталей;

ж)  бетонування стиків або заливання швів розчином.

Сюди ж входять і всі необхідні допоміжні операції.

По технологічних картах складаються вбрання бригадам і окремим робітникам і розробляється вся інша документація системи ППР.

Система ППР поліпшує організацію монтажу конструкцій, звільняє дільничний виробничо-технічний персонал від складання документації по плануванню й обліку робіт, сприяє підвищенню продуктивності праці й зниженню вартості будівництва.

Вихідними даними для розробки системи підготовки виробництва є робочі креслення конструкцій і робочі проекти організації робіт - ПОР.

Система ППР являє собою цілий ряд документів, що регламентують процес виробництва монтажних робіт, планування й облік виконаних робіт.

Документація системи ППР складається не на все спорудження в цілому, а на його частину - монтажний блок.

Як монтажний блок в одноповерхових промислових будинках приймається один проліт або частина його в межах між температурними швами.

У будинках багатоповерхових монтажним блоком є частина поверху або ярусу, а при невеликій довжині будинку цілий поверх або ярус.

У систему документів ППР на кожний монтажний блок входять: відомість відправних елементів, поопераційні технологічні карти, монтажні схеми, журнал обліку роботи машин, убрання, журнал реєстрації виданих технологічних карт і вбрань, книга обліку вбрань, тижнево-добові завдання бригадам, тижнево-добові графіки забезпечення виробництва, журнал щоденного обліку виконаних робіт, зведені відомості обліку виконаних робіт.

Основними документами системи ППР є поопераційні технологічні карти.

Технологічними картами повністю охоплюються підлягаючому виконанню обсяги робіт і всі матеріальні грошові й трудові витрати, необхідні для їхнього здійснення.

Ланка бетонярів і опалубників по закладенню стиків складається із чотирьох чоловік:

Бетоняр V розряду - 1

VI    -1

Опалубник V        — 1

IV       — 1

До складу роботи ланки входять: установка риштовання, установка й кріплення опалубки; очищення й промивання стику; конопатка швів; установка вкладишів; стропування бадді з розчином або бетоном; подача бадді краном на інвентарні підмости; у необхідних випадках - підвезення розчину або бетону в тачках на відстань 30-40 м; заливання, ущільнення й розрівнювання розчину або бетону; видалення напливів.

Підготовка виробництва.

Монтаж будинків зі збірних залізобетонних конструкцій доручають спеціалізованим організаціям, що мають великий досвід по монтажі сталевих конструкцій. Маючи досвідчені кадри монтажників, механізмами й монтажним інвентарем, ці організації добре справляються з монтажем зборень залізобетонних конструкцій. Вони переносять на монтаж залізобетонних конструкцій досвід попереднього проектування й підготовки виробництва, оперативного планування й обліку виконання робіт з монтажу сталевих конструкцій - система ППР.

Ланка монтажників по вивірці конструкцій складається з п'яти чоловік:

Бетоняр-монтажник VII розряду — 1
VI„ — 1
V — 1
IV — 2

Ланка по вивірці конструкцій має такий же склад, як і ланка по установці конструкцій.

Це дає можливість організувати вивірку конструкцій ланкою бетонників-монтажників, що працюють па підйомі й установці, але при цьому знижується темп монтажних робіт і збільшується час простою крана. При великому обсязі робіт для вивірки краще виділяти окрему ланку, що працює паралельно з ланкою монтажників.

До складу роботи ланки по вивірці конструкцій входить установка необхідних пристосувань для вивірки елементів каркаса щодо координатних і разбивочних осей; виправлення положення колон, ригелів, панелей і інших елементів і закріплення їх у виправленому положенні шляхом прихватки, збалкування, заклинювання й ін. Електрозварювальні роботи виконує зварник VI розряду.

Для зварювання заставних елементів стиків допускаються тільки дипломовані зварники.

До складу роботи електрозварювачів входить установка сходів, колисок і інших пристосувань, підготовка деталей, стиків, зачищення місць, що підлягають зварюванню, зварювання сполучень, зняття тимчасових кріплень, перестановка зварювального устаткування.

Бригади, ланки

Найбільше скорочення часу при установці колон досягається при використанні риштовання-кондуктора. Застосування всіх пристосувань і пристроїв, що ведуть до скорочення часу на ручні операції, значно зменшує час на підйом і установку конструкцій і підвищує питоме значення машинного часу. Для організації монтажу залізобетонних конструкцій створюється комплексна бригада, до складу якої входять наступні ланки:

а) бетонників-монтажників, що працюють на підйомі й установці конструкцій;

б)   бетонників-монтажників, що працюють на остаточній вивірці конструкцій;

в)    зварників, що працюють на зварюванні заставних елементів стиків;

г)    бетонників і опалубників на закладенні стиків;
Ланка бетонників-монтажників по підйому й установці конструкцій складається з п'яти чоловік:

Бетонник-монтажник VII розряду — 1 VI       .,     — 1 V       „    -1 „        IV      „    —2

Бетонник-монтажник IV розряду є такелажником і перебуває на складі конструкцій.

При монтажі багатоповерхових будинків один бетонник-монтажник працює сигнальником.

Незалежно від виду збірних залізобетонних елементів склад ланки залишається незмінним. Змінюється тільки розміщення усередині ланки. Це представляє значні зручності при потоковій організації монтажу будинків, коли те саме ланка поступово переходить від монтажу колон до монтажу балок, ферм, панелей покриттів і інших елементів.

До складу роботи ланки входять: очищення конструкцій, виправлення й розчищення закладних деталей, кріплення монтажних пристосувань (хомутів, зв'язків і т.п.), стропування, підйом і опускання конструкцій на місце. Підготовка місця  установки.  Наведення  й  центрування по осьових ризиках і фіксаторам. Постановка інвентарних приспособ для тимчасового закріплення конструкцій. Попередня вивірка й тимчасове закріплення конструкцій, зняття стропів або інших загарбних пристосувань і зворотний хід крана. Для деяких конструкцій, крім того, остаточна вивірка й закріплення.

Напівавтоматичні захоплення або пристосування

для звільнення стропів з рівня робочої площадки особливо необхідні для конструкцій, установлюваних на великій висоті. При звичайних або універсальних стропах для зняття їх з таких конструкцій необхідно встановлювати високі драбини або влазити на конструкцію, на що потрібно багато часу.

Перехід на більше зроблені методи захоплення конструкцій більш ніж удвічі скорочує час стропування й зняття строп.

Прискорення процесу наведення конструкцій на опору або заведення її в стик багато в чому залежить від місця розташування кабіни керування краном і досвідченості крановика. Якщо крановик бачить місце установки, він быстоо направляє конструкцію на місце. У нових кранах БТК-30 і ВТК-100 ця важлива обставина врахована конструкторами. Пульт керування цими кранами влаштований переносним і може розташовуватися безпосередньо в робочих місць.

Найбільш тривалої за часом операцією є попередня вивірка й тимчасове закріплення конструкцій. На цю операцію витрачається приблизно 50% часу, затрачуваного на підйом і установку.

Для прискорення цієї операції ще до початку підйому на конструкції встановлюють елементи зв'язків для її тимчасового закріплення. Однак і цей захід тільки незначно скорочує час на ручні операції.

Скорочення часу на установку має особливо велике значення для колон, тому що без тимчасового закріплення вони зовсім нестійкі. На попередню вивірку й тимчасове закріплення колон витрачається сім-десять хвилин.

Послуги

Как правильно класть плитку. Как класть плитку на стену быстро. Класть плитку своими руками. Как выбрать ламинат для квартиры. Какой лучше выбрать ламинат сегодня. Какого цвета выбрать ламинат. Как правильно клеить обои. Как клеить обои на потолок вертикально. Как правильно клеить углы обоями. Интересные самоделки своими руками. Качественные самоделки своими руками фото. Самоделки для дома своими руками. Как сделать потолок в доме. Чем лучше утеплить потолок дома на сегодняшний день. Утепление потолка дома своими руками. Бизнес идеи с минимальными вложениями. Успешные идеи малого бизнеса с нуля. Прибыльные бизнес идеи. Как сделать мебель своими руками. Сделать деревянная мебель своими руками. Сделать мебель своими руками видео. Опалубка для фундамента. Как сделать опалубку для фундамента быстро. Опалубка для фундамента купить.